Dugnader

UTK har normalt tre dugnader pr år. To dugnader på våren og en på høsten.

Den første vårdugnaden er raking av banene og klargjøring til eksternt firma som ordner grus og linjer. Vårdugnad nummer to går med til å sette opp nett, sette ut benker, dommerstoler osv.

Høstdugnaden går med til å rydde bort utstyret på banene for vinteren.

Dugnadene preges av godt fremmøte og høy sosial faktor!

Med "normalt" fremmøte er dugnadene vanligvis over etter ca en times arbeid.