Mini-tennis

Klubbens tilbud til de aller yngste. sesongen 2018 er tilbudet for barn født 2009-2013.
UTK har to gode mini-tennisbaner til disposisjon.